ісар єднання
Незалежність – це я. Незалежність – це ми.
30 історій змін до річниці відновлення незалежності

Запрошуємо на виставку-діалог «Незалежність це я, незалежність це ми. 30 історій змін до річниці відновлення незалежності». На фотовиставці представлені 30 громадських організацій. Це лише невелика вибірка громадських ініціатив, які разом з іншими своєю працею рухають країну вперед.


Мета проєкту – висвітлити внесок активістів, волонтерів, благодійників у розвиток України та покращення життя українців. Фокусом кожної знимки є люди, їхня взаємодія та синергія. Бо саме люди творять зміни та надихають змінюватися інших, а разом — всю країну.


Автори фотовиставки відібрали громадські ініціативи так, щоб показати їхню роботу в різних сферах: екологія, освіта, спорт, культура, правозахист, проєкти на підтримку людей з інвалідністю, ветеранів, мігрантів, дітей. Організації-учасники представляють різні міста й регіони України.


Допомагати, відновлювати, створювати, зберігати – це здійснюють українські громадські організації, а підтримують їх в цьому міжнародні партнери. Ініціативи, які зображені на фотовиставці мали підтримку від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Європейського Союзу, Програми ООН із відновлення та розбудови миру та багатьох інших інституцій.


Виставка-діалог реалізується за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку в межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України» та у межах проєкту «Європейський Союз для сталості громадянського суспільства України» за фінансової підтримки ЄС. Серед авторів відомі українські фотографи – Олександр Хоменко, Павло Пашко, Сергій Нужненко, Сергій Коровайний, Христина Кулаковська, Маркіян Лисейко, Юрій Стефаняк, Валентина Уварова, Олексій Карпович.


Ініціатор фотовиставки – ІСАР Єднання.We invite you to the exhibition-dialogue "Independence is me, independence is us. 30 stories of change dedicated to the anniversary of restoration of Independence". The photo exhibition presents 30 civil society organizations. It is a small sample of NGOs, which are moving the country forward with their work.


The purpose of the project is to highlight the contribution of activists, volunteers, philanthropists to the development of Ukraine and the improvement of the lives of Ukrainians. Each photo focuses on people, their interaction and synergy. Because people create changes and inspire others to change, and together they change the whole country.


The authors of the photo exhibition selected public initiatives representing different areas: ecology, education, sports, culture, human rights, projects supporting people with disabilities, veterans, migrants, children and more. Participating organizations represent different cities and regions of Ukraine.


Helping, restoring, creating, preserving – this is what Ukrainian NGOs do. And very often with the support of their international partners. These initiatives were supported by the United States Agency for International Development (USAID), the European Union, the United Nations Recovery and Peacebuilding Program, and so many others.


Today's exhibition-dialogue is implemented with the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID) within the Ukraine Civil Society Sectoral Support Activity and within the project "EU4Civil Society Sustainability in Ukraine" implemented by ISAR Ednannia with the financial support of the European Union. Among the authors are well-known Ukrainian photographers – Oleksandr Khomenko, Pavlo Pashko, Serhiy Nuzhnenko, Serhiy Korovainyi, Khrystyna Kulakovska, Markiian Lyseiko, Yurii Stephaniak, Valentyna Uvarova, Oleksii Karpachov.


The photo exhibition was initiated by ISAR Ednannia.

Українська академія лідерства

Автор: Ольга Смолярчук


10 місяців замість 4 років. Вміння розвивати партнерства та просувати ідеї замість накопичення дипломів на полицях. Українська академія лідерства трансформує традиційну модель навчання та допомагає молоді розвинути лідерські якості.


Про Академію


На фото: традиційне сходження молоді на гору Петрос як посвята у студенти.

Ukrainian Leadership Academy

Author: Olga Smolyarchuk


10 months instead of 4 years. Ability to develop partnerships and promote ideas instead of accumulating diplomas on the shelves. Ukrainian Leadership Academy

transforms the traditional model of learning and helps young people develop leadership skills.


About the Academy


Pictured here: traditional ascent of young people to Mount Petros – a student initiation

ОПОРА

Автор: Тарас Чмут

Ідея — Захар Колісніченко


У сумці все: від ліхтарика до Закону «Про вибори». Замість офісу — виборча дільниця. Робочий день триває добу. З 2007-го так працює команда «ОПОРА». Вони — спостерігачі виборчих процесів — вартові законності та прозорості.


Сюжет про е-голосування

OPORA

Author: Taras Chmut

Idea: Zakhar Kolisnichenko


This bag contains everything: from a flashlight to the Law «On Elections». Polling station instead of the office. The working day lasts 24 hours. This is how «OPORA» team has been working since 2007. They are observers of the election process, guardians of the rule of law and transparency.


Story about e-voting

Let’s do it

Автор: Олександр Хоменко


7 років. 24 області. 2,5 млн волонтерів. Регулярні суботники й тонни зібраного сміття. Щоби що? Щоб чисто, здорово й не соромно. «Let`s Do It», Ukraine об’єднує тих, кому не байдуже, що коїться за вікнами квартири.


Стежити за екорухом

Let’s do it

Author: Olexander Khomenko


7 years. 24 oblasts. 2.5 million volunteers. Regular park clean-ups and tons of collected garbage. What for? To be clean, healthy and not ashamed. «Let`s Do It», Ukraine unites those who care about what is happening outside their door.


Follow the eco-movement

Zero waste

Автор: Олександр Хоменко


Одна людина = один 400-кілограмовий ведмідь на звалищі. Стільки сміття кожен із нас викидає за рік. «Zero Waste» за турботу про екологію і здоров’я людей через зменшення неорганічних відходів.


Більше про "Україна без сміття"

Zero waste

Author: Olexander Khomenko


One person = one 400-kilogram bear in a landfill. Each of us throws out this much garbage in a year. «Zero Waste» cares for the environment and human health through the reduction of inorganic waste.


More about «No Waste Ukraine»

Форум видавців у Львові

Автор: Олександр Хоменко


28 років поспіль вересень у Львові – це BookForum. Дискусії з письменниками, презентації видань, книжковий ярмарок і вир натхнення. Зустріч об’єднаних літературою та культурою. Цьогоріч онлайн та офлайн.


Стежити за BookForum

Lviv BookForum

Author: Olexander Khomenko


For 28 years in a row, September in Lviv is BookForum. Discussions with writers, presentations of publications, book fair and a source of inspiration. Meeting of people united by literature and culture. This year it takes place both online and offline.


Follow BookForum

Освіторія

Авторка: Анна Федюк


Навчати — це престижно. Щоби це доводити, «Освіторія» ініціювала Global Teacher Prize — «Нобелівку для вчителів».


На фото: Наталія Кідалова, лауреатка Global Teacher Prize Ukraine 2019.


Більше про Global Teacher Prize

Osvitoria

Author: Anna Fedyuk


Teaching is prestigious. To prove this, «Osvitoria» initiated the Global Teacher Prize.


Pictured here: Natalia Kidalova, winner of the Global Teacher Prize Ukraine 2019.


More about the Global Teacher Prize

БФ «Степ»

Автор: Олександр Хоменко


Пес із доставкою додому — 1 гривня. Так Центр адаптації для тварин «Степ» розв’язує питання пухнастих безпритульників у Бродах та районі. За минулий рік Центр підібрав, вилікував і відвіз у нові сім’ї понад 800 тварин.


На фото: Оксана Кринська-Чорній, одна із засновників Центру адаптації тварин, яку дуже люблять чотирилапі підопічні.


Більше про Центр адаптації

CF Step

Author: Olexander Khomenko


A dog delivered to your home just for 1 hryvnia. This is how the Animal Adoption Center “Step” solves the issue of homeless furbals in Brody and the district. Over the past year, the Center has rescued, treated and found new families for more than 800 animals.


Pictured here: Oksana Krynska-Chornii, one of the founders of the Center; she is adored by her four-paw clients.


More about the Adaptation Center

ГО «Команда порятунку тварин Києва»

Автор: Олександр Хоменко


Організація «Команда порятунку тварин» — люди дії. Промислові альпіністи, спелеологи та дигери 24/7 готові проникнути навіть у стіну, щоби дістати хвостатого з місця, звідки йому не врятуватися самостійно.


Більше про «Команду порятунку тварин»

NGO Kyiv animal rescue group

Author: Olexander Khomenko


NGO «Kyiv animal rescue group»are people of action. Industrial climbers, speleologists and diggers are ready 24/7 to even penetrate the walls to rescue the animals from places they cannot escape on their own.


More about KARG

БратуБрат

Автор: Данило Павлов


«БратуБрат» — це обійми братерства та підтримки ветеранам війни на Сході. Без цього проєкту чоловікам було б складно повертатися до мирних буднів. А суспільству — їх приймати з повагою.


Більше про «БратуБрат»

BrotherToBrother

Author: Danylo Pavlov


«BrotherToBrother» means the embrace of brotherhood and support for war veterans in the East of Ukraine. Without this project, it would be difficult for men to return to peaceful everyday life. And for the society — to accept them with respect.


More about «BrotherToBrother»

БУР (Будуємо Україну разом)

Автор: Олександр Хоменко


Створювати, будувати, допомагати. Цю місію молодь «Будуємо Україну разом» (БУР) почала з відновлень будинків на Сході (2014). Продовжує ремонтами і зведеннями домівок для тих, хто цього потребує найбільше. Бо якщо не вони, то хто?


На фото: група волонтерів БУРу допомагає переселенцю з Донбасу добудувати свій будинок у Бердянську.


Більше про «БУР»

BUT (Building Ukraine together)

Author: Oleksandr Khomenko


Create, build, help. Youth movement «Building Ukraine together» (BUT) started this mission with the restoration of houses in the East of Ukraine (2014). They continue with repairs and construction of homes for those who need them most. Because who, if not them?


Pictured here: a group of «BUT» volunteers is helping an IDP from Donbas to complete his house in Berdiansk.


More about «BUT»

ГО "Калина-Пресс"

Авторка: Вікторія Кайдаш


TatoHub від організації «Калина-Пресс» — простір комунікації татів та дітей. Це місце, де культура відповідального батьківства посуває гендерні стереотипи на другий план. Бо тато може все. Бо тати треба всім.


Долучитися до TatoHub

NGO "Kalyna-Press"

Author: Victoria Kaidash


TatoHub organized by the NGO «Kalyna-Press» is a space for communication between dads and children. This is where the culture of responsible parenting pushes gender stereotypes away. Because a dad can do anything. Because everyone needs a dad.


Join TatoHub

U-Cycle

Автор: Юрій Шакалов


«U-Cycle» — це YoU, Urban, Ukraine. Адвокація міської велоінфраструктури, нові рекреаційні маршрути та популяризація їзди на велосипедах. Бо якщо транспорт — то зручний. Якщо вулиці — то для людей.


На фото: велопарад дівчат 2021


Більше про «U-Cycle»

U-Cycle

Author: Yurii Shakalov


«U-Cycle» means YoU, Urban, Ukraine. Advocacy of urban cycling infrastructure, new recreational routes and popularization of cycling. Because the transport has to be convenient. And the streets are meant for the people.


Pictured here: bicycle parade 2021


More about «U-Cycle»

Національний екологічний центр України

Автор: Юрій Стефаняк / Ukraїner


Щоби вберегти кожен м² каньйонів Південного Бугу, працює команда Національного екологічного центру та волонтерів. Природний парк «Бузький Гард» — одне із семи чудес України, йому не можна дати зникнути.


Більше про ініціативу збереження Бузького Гарду

National Ecological Center of Ukraine

Author: Yuriy Stefanyak / Ukraїner


A team of the National Ecological Center and volunteers are working to save every square meter of the canyon on the Southern Bug river. Buzk’s Gard Nature Park is one of the seven wonders of Ukraine, we cannot allow it to disappear.


More about the Buzk’s Gard initiative

Українер

Автор: Павло Пашко / Ukraїner


Команда «Ukraїner» заглиблюється в етнографію й показує нам нас самих: чим живемо, як творимо, де відпочиваємо. Розвиває внутрішній туризм і презентує Україну світові. Бо нам є, чим пишатися.


На фото: Волонтери команди Ukraїner стали разом, аби утворити літеру «Ї» — один із символів організації, який нагадує про те, що в українській культурі є багато унікального.


Почитати про експедиції «Ukraїner»

Ukraіner

Author: Pavlo Pashko / Ukraїner


The «Ukraїner» team delves into ethnography and shows us ourselves: how we live, how we create, where we relax. It develops domestic tourism and presents Ukraine to the world. Because we have something to be proud of.


Pictured here: Ukraїner volunteers have gathered together to form a letter «Ї» - one of the symbols of the organization, reminding about multiple unique features of Ukrainian culture.


Read about «Ukraїner» expeditions

Корпорація монстрів

Автор: Олександр Хоменко


З 2020-го «Корпорація монстрів» для людей — кисень. Навіть коли в лікарнях його бракувало, тут він був. Проєкт «Дихай» підтримав кисневими концентраторами понад 2000 пацієнтів із коронавірусом.


На фото: працівниця фонду «Корпорація монстрів» показує родичці людини, хворої на вірус, як працює кисневий концентратор перед тим, як передати його у безкоштовне користування.


Підтримати проєкт «Дихай»

Monster Corporation

Author: Olexander Khomenko


From 2020, the «Monster Corporation» means the oxygen for people. Even when oxygen was unavailable in hospitals, it was available here. «Breathe» project provided more than 2,000 coronavirus patients with oxygen concentrators.


Pictured here: employee of the Monster Corporation Foundation demonstrates to a relative of COVID-19 patient how an oxygen conectrator works, before handing it over for free use.


Support «Breathe» project

Промприлад

Авторка: Христина Кулаковська / Ukraїner


«Промприлад» — це простір, де між креативними підприємцями кипить енергія творення інноваційного та значущого. Реновація одного заводу, яка змінює цілий Івано-Франківськ. Приклад, який наслідує вся Україна.


На фото: чоловік працює в одному з приміщень колишнього заводу «Промприлад». Цю будівлю силами ініціативних людей перетворили на центр бізнесу і культури в Івано-Франківську.


Дізнатися більше про «Промприлад»

Promprylad

Author: Khrystyna Kulakovska / Ukraїner


Promprylad is a space where the energy of creating innovative and meaningful ideas floats among creative entrepreneurs. Renovation of one plant, which is changing the whole city of Ivano-Frankivsk. This is the example followed by the whole country.

Picutred here: a man is working in one of the spaces of the former Promprylad plant. This buidling was turned into a business and culture cetner in Ivano-Frankivsk by efforts of ingenious people.


Learn more about Promprylad

БФ "Голоси дітей"

Автор: Павло Пашко / Ukraїner


До школи під ГРАДами — моторошна реальність для дітей на Сході України. Команда благодійного фонду «Голоси дітей» докладає всіх зусиль, щоби кожна дитина була почута, і жодна — не залишилася наодинці з травмою війни.


На фото: навчання фотографуванню для дітей у прифронтовому Зайцево Донецької області.


Підтримати проєкт

CF Voices of Children

Author: Pavlo Pashko / Ukraїner


Going to the school under Grad shelling is a terrible reality for children in Eastern Ukraine. The Voices of Children Charitable Foundation team makes every effort to ensure that every child is heard and none is left alone with the trauma of war.


Pictured here: photography class for children in frontline Zaitseve,Donetsk oblast.


Support the project

БФ "Право на захист"

Автор: Сергій Нужненко


Благодійний фонд «Право на захист» допомагає тим, у кого забрали відчуття безпеки й дому. Як-от у Річарда. Він біженець із Демократичної Республіки Конго. Завдяки «Право на захист» внутрішньо переміщені особи, апатриди та інші мігранти в Україні можуть отримати безоплатну підтримку.


Новини проєкту


На фото: Річард, біженець із Демократичної Республіки Конго, фотографується на фоні свого портрету на фотовиставці, яку відкрили 20 червня 2017 року з нагоди Міжнародного дня біженця. Організували фотовиставку Агентство ООН у справах біженців спільно з посольством Канади, представниками державних органів та організацією «Право на захист».

CF The Right to Protection

Author: Serhii Nuzhnenko


The Right to Protection Charitable Foundation helps those who have lost their sense of security and home. Like Richard, a refugee from the Democratic Republic of the Congo. Thanks to the Right to Protection IDPs, stateless persons, refugees and other migrants in Ukraine can receive free support.


Project news


Pictured here: Richard, a refugee from the Democratic Republic of the Congo is photographed near his portrait in a photo exhibition that opened on June 20, 2017 on the occasion of International Refugee Day. The photo exhibition was organized by the United Nations High Commissioner for Refugees in cooperation with the Embassy of Canada, government officials and the Right to Protection CF.

Порто-Франко

Авторка: Анастасія Мантач


Опера-антиутопія GAZ мистецької фундації «Порто-Франко» звучала кувалдами по піаніно на сценах Києва, Відня та Нью-Йорка. Так актори, композитори й хореографи привертали увагу до авангарду ХХ ст., знищеного сталінським тоталітаризмом.


Більше про оперу GAZ


На фото: Сцена з опери-антиутопії GAZ, створеної режисеркою Вірляною Ткач та композиторами Романом Григорівим та Іллею Разумейком на основі однойменної вистави Леся Курбаса.

Porto-Franco

Author: Anastasia Mantach


The GAZ anti-utopia opera of the «Porto-Franco» Art Foundation sounded like a sledgehammer on the piano on the stages of Kyiv, Vienna and New York. Actors, composers and choreographers drew attention to the avant-garde of the twentieth century, destroyed by Stalinist totalitarianism.


More about the opera GAZ


Pictured here: A scene from the GAZ anti-utopia opera, created by director Virlyana Tkach and composers Roman Hryhoriv and Ilya Razumeyko, based on the play of the same name by Les Kurbas.

INVICTUS GAMES

Автор: Олександр Хоменко


Підтримка продуктивніша за співчуття. «Ігри нескорених» об’єднують спортом військовослужбовців і ветеранів на шляху до фізичного та психологічного відновлення. Через схожий досвід до спільних перемог!


Національна збірна 2020 Invictus Games у Гаазі


На фото: чоловік штовхає ядро під час змагань Invictus Games у Києві, 2019 рік.

INVICTUS GAMES

Author: Olexander Khomenko


Support is more productive than compassion. «The Invictus Games» unite via sport the military men and veterans on the road to physical and psychological recovery. From similar experience to joint victories!


National team 2020 Invictus Games in The Hague


Pictured here: a man putting the shot during the Invictus Games competition in Kyiv, 2019.

Повернись живим

Автор: Олександр Хоменко


У 2014-му багато українців змінило свої роботи на одну спільну — бути тилом для захисників. «Повернись живим» постачає та ремонтує техніку, навчає офіцерів, стримує дезінформацію, допомагає ветеранам повертатися до мирного життя. Бо коли в країні війна, фронт — це не лише передова.


На фото: активісти фонду «Повернись живим» ідуть по Хрещатику окремою колоною під час «Маршу ветеранів» 2021 року.


Підтримати захисників України

Come Back Alive

Author: Olexander Khomenko


In 2014, many Ukrainians changed their jobs to one common task — to provide a home front helping our defenders. «Return Alive» supplies and repairs equipment, trains officers, restrains misinformation, helps veterans return to a peaceful life. Because when the country is atwar, the frontline is everywhere.


Pictured here: activists of the «Return Alive» are marching along Khreshchatyk in a separate column during the 2021 «Veterans' March»


Support the defenders of Ukraine

Світло надії

Автор: Сергій Нужненко


Тут можна поїсти, переночувати, пройти медогляд та отримати, хоч і тимчасове, відчуття домашнього затишку та безпеки. За час роботи Центру адаптації бездомних на вулицях Полтави не замерзла жодна людина.


Дізнатися більше про ініціативу організації «Світло надії»

Light of the hope

Author: Serhii Nuzhnenko


Here you can get a meal, spend the night, undergo a medical examination and get a temporary feeling of home comfort and security. Since the Center for Adaptation of the Homeless began its work, not a single homeless person froze to death on the streets of Poltava.


Learn more about NGO «Light of the hope»

ГО "Мир на долоні", кафе Lampochka

Автор: Олексій Карпович


Кафе «Lampochka» — світло від і для тих, хто був змушений переїхати з окупованого Донбасу. Організація «Мир на долоні» не просить підтримки, а допомагають самі. Вони працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб та відкрили соціальне кафе, частину прибутку якого спрямовують на корисні громаді міста проєкти.


На фото: заняття із виготовлення дітьми світловідбивачів у кафе «Lampochka» у Житомирі. Виготовляти маленькі деталі дітям допомагають поліцейські.


Віртуальна подорож у кафе

NGO Peace in the palm of your hand, Cafe Lampochka

Author: Olexey Karpovich


Cafe «Lampochka»— light from and for those who were forced to move from the occupied Donbas. NGO «Peace in the palm of your hand» does not ask for support, but provides help. They employ IDPs and have opened a social cafe. Part of its profits is used to finance useful community projects.


Pictured here: workshop for kids on making of reflectors in the «Lampochka» cafe in Zhytomyr. Police officers help children to assemble small details.


Virtual trip to the cafe

Запорука "Дача"

Автор: Валентина Уварова


Проєкт «Дача» від громадської організації «Запорука» — дім для маленьких онкопацієнтів. Атмосфера тут не нагадує лікарню, а жити можна разом із батьками. Це місце, де діти оживають після тривалого лікування та проходять реабілітацію.


На фото: дівчинка Мілена із мамою і татом, одні з мешканців центру «Дача».


Більше про Дачу

NGO Zaporuka, Dacha

Author: Valentina Uvarova


Dacha Center by NGO Zaporuka is a home for young cancer patients. The atmosphere here is not like in a hospital, and little patients can live with their parents. This is a place where children come to life after long-term treatment and undergo rehabilitation.


Pictured here: girl Milena with her mom and dad, inhabitants of Dacha Center.


More about Dacha Center

Група активної реабілітації

Автор: Олександр Хоменко


Яке життя після травми спинного мозку? Наповнене! «Група активної реабілітації» працює, щоб люди з інвалідністю користувалися правами і свободами на рівні з усіма. Один із проєктів ГАР — Fashion Inclusia — допомагає реалізовувати мрії у сфері моди та дизайну.

На фото: жінки із травмами хребта фотографують моделей на Ukrainian Fashion Week, яких вони самі підготували до зйомки.


Підтримати проєкт

Group of active rehabilitation

Author: Olexander Khomenko


What is life like after a spinal cord injury? Full! «Group of active rehabilitation» works to ensure that people with disabilities enjoy the rights and freedoms of all. One of the GAR projects — Fashion Inclusia — helps to realize dreams in the field of fashion and design.


Pictured here: women with spinal cord injuries taking photos of models they have prepared themselves for the Ukrainian Fashion Week.


Support the project

Мистецьке об’єднання "Світ класичної музики"

Автор: Денис Огононченко


Міжнародний конкурс скрипалів імені Олега Криси створений, щоб розвивати молодих артистів та сприяти їхній кар’єрі на світовій сцені. Бо мрія кожного віртуоза — зривати овації на всіх континентах. А мрії повинні здійснюватися.


Офіційний сайт конкурсу та організації «Світ класичної музики»


На фото: Переможиця II Міжнародного конкурсу скрипалів Олега Криси 2016 року — Еллі Сах (Elly Suh) (США/Південна Корея) виступає на урочистому відкритті IIІ конкурсу.

Art Association "World of Classical Music"

Author: Denys Ogononchenko


Oleh Krysa International Violin Competition was created to foster young artists and promote their careers on the world stage. Because every virtuoso dreams of receiving ovations on all continents. And dreams must come true.


Official website of the сompetition and NGO «World of classical music»


Pictured here: The winner of the II International Oleh Krysa Violin Competition 2016 - Elly Suh (USA / South Korea) performs at the grand opening of the III competition.

Станція Харків

Автор: Олександр Хоменко


«Станція Харків» підтримує внутрішньо переміщених осіб продуктами, тимчасовим житлом і медичною допомогою. Бо складні життєві обставини можуть трапитися з кожним. Бо люди для людей, щоб труднощі долати разом.


На фото: мешканці модульного містечка, створеного для переселенців у Харкові, йдуть по питну воду, привезену спеціально для них, 2016 рік. Термін експлуатації містечка, створеного з тимчасових контейнерів, уже сплив, однак у ньому і досі живе невелика кількість переселенців із Донбасу.


Підтримати проєкт

Kharkiv Station

Author: Olexander Khomenko


«Kharkiv Station» supports IDPs with food vouchers, temporary housing and medical care. Because difficult life circumstances can happen to anyone. Because people are here for other people, to overcome difficulties together.


Pictured here: residents of a modular town created for IDPs in Kharkiv go to fetch drinking water, brought especially for them, 2016. The service life of the town, created from temporary containers, has already expired, but a small number of IDPs from Donbas still live there.


Support the project

ВБО "Даун Синдром"

Автор: Олександр Хоменко


Благодійна організація «Даун Синдром» розповідає, як дітям соціалізуватися, як батькам готувати їх до дорослого життя, а компаніям — працевлаштовувати. Бо людям із синдромом Дауна місце в суспільстві, а не в ізоляції.


Дізнавайтеся більше


На фото: люди із синдромом Дауна грають у гру «Кольори» під час зустрічі у Сирецькому парку Києва.

VBO "Down Syndrome"

Author: Olexander Khomenko


Charity organisation «Down Syndrome» explains how to socialize children, how parents can prepare them for adult life, and how companies can employ them. Because people with Down syndrome need a place in society, not in isolation.


Learn more


Pictured here: people with Down Syndrome are playing a game called “Colors” during a meeting in Syretskyi park in Kyiv.

Добрий хліб

Автор: Олександр Хоменко


Люди з ментальною інвалідністю, як Володимир (на фото), в інклюзивній пекарні отримують терапевтичний ефект від ручної роботи. Але найголовніше — почуваються потрібними. Шоколадно-банановий кекс від Good Bread from Good People обожнює увесь Київ!


Замовити випічку з доставленням

Good Bread

Author: Olexander Khomenko


People with mental disabilities, like Volodymyr (pictured), get a therapeutic effect from handiworks in an inclusive bakery. But most importantly - they feel needed. Chocolate-banana cake by Good Bread from Good People is adored by the whole Kyiv!


Order pastries with delivery

"ТриЗуб Дентал"

Автор: Сергій Коровайний


Ви знали, що через стрес і обстріли солдати на передовій стискають щелепи так, що аж емаль тріскається? Щоб піклуватися про зуби армії, у Карлівці з 2015-го працює волонтерська стоматологія «ТриЗуб Дентал». Кабінети мобільні, але сервіс на найвищому рівні.


Дізнавайтеся більше

TriZub Dental

Author: Serhii Korovainyi


Did you know that due to stress and shelling, soldiers on the front line clench their jaws so hard that even the tooth enamel cracks? To take care of the army's teeth, volunteer dentistry TriZub Dental has been working in Karlivka since 2015. The offices are mobile, but the service is on the highest level.


Learn more


© 2021 ІСАР Єднання

Made on
Tilda